qingdao-1 qingdao-2 qingdao-3 qingdao-4 qingdao-5 qingdao-6 qingdao-7 qingdao-8

2018年のGW、Rollei 35Sで撮影。